Auteursarchief: Miek Altorf

Terugkomavond rituelen

Terugkomavond Rituelen

In januari en februari heeft Ekkehard Muth nu voor de tweede keer een drieluik gehouden over rituelen. Er zijn veel rituelen langs gekomen, kerkelijke en niet-kerkelijke, en we hebben gekeken hoe rituelen in ons binnenste aan het werk gaan.

Graag willen we voor de deelnemers uit 2018 en uit 2019 een terugkombijeenkomst houden. We zijn benieuwd of en hoe de deelnemers intussen wellicht anders tegen rituelen aankijken. Misschien zijn er vragen blijven liggen of nieuwe vragen ontstaan. En we willen graag ervaringen uitwisselen rondom rituelen. Kortom, een goede gelegenheid om e.e.a. nog te verdiepen.
Van harte welkom.
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten, Nieuws | Een reactie plaatsen

Aswoensdag Anders

Opnieuw beginnen, het oude achter je laten, alles wat je belast overgeven aan het reinigende vuur zodat uit de vruchtbare as nieuw leven kan opbloeien…

Onze traditionele aswoensdagviering heeft heel oude papieren. Al lang voor dat er kerken bestonden hebben mensen dit ritueel gevierd. En in de kerk heeft dit ritueel zijn plaats gevonden op aswoensdag.
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten, Nieuws | Een reactie plaatsen

De kleine prins, samen lezen en bespreken

De Kleine Prins
‘Het wezenlijke is onzichtbaar’.
Dit is het grote thema in ‘De Kleine Prins’, het prachtige verhaal van Antoine de Saint-Exupéry.

De teksten uit dit sprookje hebben ons op spiritueel en filosofisch gebied, veel te zeggen.

Na de tekst thuis gelezen te hebben, zullen we door middel van aandachtspunten, ons richten op de diepere lagen van dit schitterende sprookje.

Het doel is om door meer intensief de teksten te doorgronden zich verrijkt te voelen als we het boek weer dichtslaan.
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten | Één reactie

Hoe werken oud en jong aan vrede?

Podium gesprek

Het Augustijns Centrum de Boskapel, Huis van Compassie, Raad Levensbeschouwing Religie Nijmegen en Vincent de Paul Center Nederland, organiseren drie keer per jaar een Podiumgesprek in Nijmegen. Deze keer ook in samenwerking met de Studentenkerk. Dit Podiumgesprek zal gaan over het toepassen van de Gulden Regel. Hoe werken oud en jong aan vrede.

Tijdens dit Podiumgeprek willen we vanuit verschillende leeftijden en achtergronden elkaar uitdagen om stelling te nemen over hoe kunnen we vredig samenleven. Wat verbindt ons en wat verwijdert ons van elkaar. Hoe kunnen we elkaar ontmoeten, elkaar verrijken of elkaar aanspreken op woorden of gedrag. Dit gebeurt door middel van het spel ‘Over de streep.’
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten, Nieuws | Een reactie plaatsen

Film: Patience Stone

Film: Patience Stone – (Atiq Rahimi)
In een verscheurd Afganistan zorgt een jonge vrouw voor haar man, een strijder die in coma is geraakt. Langzamerhand begint de vrouw tegen hem te praten en haar hart te luchten: al snel leidt dit tot een lange biecht over haar jeugd, haar frustraties, haar eenzaamheid, haar dromen en haar verlangens. Hoort hij haar? Lees verder

Geplaatst in Activiteiten, Nieuws | Een reactie plaatsen

Bespreken essay: Eerste liefde

Het essay voor de Maand van de Spiritualiteit 2019 is geschreven door Stine Jensen (Hollands Diep). De maand heeft als thema Met Aandacht. Het essay, met de titel Eerste liefde, sluit daarop aan. Stine Jensen zegt: ‘Het thema raakt hart, hoofd en ziel, want alles begint, staat of valt met aandacht.’

Eerste liefde is een filosofische, persoonlijke en spirituele mijmering over liefde en de rol die aandacht daarin heeft. Het kat- en muisspel is in het begin van de liefde een van de meest verfijnde aandachtsspelen. Als de liefde langer duurt, wordt gebrek aan aandacht de oorzaak van het probleem én het medicijn voor herstel: ‘we moeten elkaar meer aandacht geven’. Dit essay gaat over de taal en verbeelding van eerste liefde, en de lessen over de kunst van het aandacht geven.
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten, Nieuws | Een reactie plaatsen

Verhalendag 2019

Het thema ‘met aandacht‘ raakt hart, hoofd en ziel.

In onze aandachtseconomie is aandacht een schaars goed geworden. Veel mensen ervaren deze tijd als een hectische tijd waarin continu een appél wordt gedaan op hun aandacht. Alsof we worden geleefd zonder erbij aanwezig te zijn. Dat geeft te denken, want vrijwel iedere religieuze en spirituele traditie kent aandacht een belangrijke rol toe om te komen tot inzicht, betekenis, liefde, bevrijding, rust of geluk.

Aandacht voor jezelf, de ander, je werk, voor de omgeving, voor interculturele of religieuze verhalen en wijsheden die daarin verborgen liggen, het verdient onze aandacht!

De verhalendag 2019 wil tegemoet komen aan het verlangen van mensen om hun leven bewust en met aandacht te leven.
Verhalen kunnen hierbij helpen.
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten, Nieuws | Één reactie

Verhalen 2019

.

Aandacht
Hebben wij nog genoeg oog voor elkaar en hoe kunnen we elkaar blijven ontmoeten?
In gesprek en in beweging gaan we verkennen wat echte aandacht ons kan brengen. Samen met een jongere gaan we in gesprek over aandacht en ‘gezien worden’. Vervolgens gaan we in verschillende oefeningen kijken naar het effect van aandacht. Dit zal belicht worden vanuit maatschappelijke actualiteiten en welke rol wij hierin kunnen innemen. Kom gerust eens binnen!
Annemiek van Hove, namens Ieder Talent Telt zal samen met een jongere ingaan op wat aandacht met ons doet.
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten | Een reactie plaatsen

Pianist

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen