Auteursarchief: Miek Altorf

Korendag 25 mei

My soul doth magnify the Lord…
van zingen in de viering naar koorgebed
studiedag voor koren met afsluitende vesperviering
met Hanna Rijken

Op zaterdag 25 mei organiseert de Boskapel / Stadsklooster Mariken een wel heel bijzondere studiedag voor koren en geïnteresseerde koorzangers.

De afgelopen jaren raakt de Nederlandse kerk- en korenwereld steeds meer in de ban van de Engelse korentraditie. Met name de choral evensong heeft in Nederland een hoge vlucht genomen.

Aan de hand van een toelichting op de liturgie van de evensong maakt Hanna Rijken ons vertrouwd met de speciale vormen van zingen die daarbij komen kijken: gezongen gebeden, meerstemmig reciterend zingen en de in elke evensong thuishorende Mag&Nunc, het Magnificat en het Nunc Dimittis samengevat in één compositie.
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten, Nieuws | Een reactie plaatsen

Lezing: Maria, een bezield leven

Als wij het leven van Maria verstaan als een geestelijke weg, dan kan zich een nieuw perspectief openen op de Moeder Gods, die een moeder van mensen blijkt te zijn. Maria is als een brug tussen het dagelijkse leven en de goddelijke werkelijkheid. Zij is een ‘poort naar de hemel’.
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten | Een reactie plaatsen

Roze week 12 t/m 19 mei

Download de poster of de flyer.

Geplaatst in Activiteiten, Lekker in je roze vel, Nieuws | Een reactie plaatsen

Roze viering

Op de website van het Augustijns Centrum ziet u het logo

Hiermee geeft het Augustijns Centrum de Boskapel het signaal af dat we als geloofsgemeenschap gelijke rechten nastreven voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTIQA’s). Iedereen is uniek en hoort erbij in onze kerk en onze samenleving.
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten, Lekker in je roze vel | Een reactie plaatsen

GEANNULEERD Samen lezen: God, iets of niets?

Deze avond gaat helaas niet door.
God, iets of niets? De postseculiere maatschappij tussen GELOOF en ONGELOOF

In de media horen we het geluid van de nieuwe atheïsten, mensen die sterk ageren tegen geloof met argumenten als ‘een gelovige is niet rationeel’ en ‘hoe kan nu iemand denken dat God de hemel en de aarde geschapen heeft, als de natuurwetenschappen bewijzen dat het anders zit?’. Afgaande op deze geluiden, zou je zeggen: “God is niets”.
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten | Een reactie plaatsen

Leven en geloven?

‘Religie zonder God’, ‘de bijbel voor ongelovigen’, een ‘kerkdienst voor atheïsten’ – hoort dit bij onze tijdgeest? Niemand kijkt er meer vreemd van op. Religieus (bezig) zijn zonder uitdrukkelijk in God te geloven is een fenomeen dat bij onze tijdgeest lijkt te horen. Het traditionele onderscheid tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ is aan het vervagen. Het is waar: mensen hebben massaal afscheid genomen van het geloof van hun (voor)ouders en gebroken met kerk en christendom. We leven in een ‘geseculariseerde’ samenleving. Maar de behoefte aan geloof en spiritualiteit is blijkbaar niet verdwenen. Dat je niet gelooft in een God, maakt je nog niet per se tot een ‘atheïst’ die ook elke vorm van spiritualiteit vaarwel heeft gezegd.
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten, Nieuws | Een reactie plaatsen

GEANNULEERD Lezing: Het leven als wondermooi

De lezing van Taede Smedes gaat helaas niet door.

Taede A Smedes belicht het thema ‘Het leven als wondermooi’ vanuit het perspectief van twee recente boeken.

In God, iets of niets?, laat hij zien hoe religieuze atheïsten en post-theïsten op basis van verwondering een bepaalde vorm van nihilisme verwerpen en tot mystiek getinte wereldbeelden komen waarin het onderscheid tussen ‘geloof’ en ‘ongeloof’ verdwijnt.

In Thuis in de Kosmos ontwikkelt hij vanuit zijn persoonlijke verwondering een eigen post-theïstische visie op de kosmos en de plaats van de mens daarin.
Lees verder

Geplaatst in Activiteiten, Nieuws | Een reactie plaatsen

Zoek het in de momenten dat je verrijst – Pasen 2019

Foto: manhhai

Lucas 24, 1-12 Pasen

Toen afgelopen maandag aan het begin van de goede week de Notre-Dame in Parijs in lichterlaaie stond, toen voelde je misschien al dat daarmee niet alleen een gebouw in brand gevlogen was. In de vuurzee was het zo heet dat de stenen gloeiden als lava. En velen van ons hebben waarschijnlijk live op tv gezien hoe de toren uiteindelijk instortte. Eeuwenoude balken verdwenen als lucifers in het vuur. En, misschien is het een beetje beroepsdeformatie van een pastor, maar waarschijnlijk voelde jij het ook: hoe meer het vuur zich uitbreidde, hoe meer het ook aan je eigen innerlijk raakte. Je merkte dat de vlammen ook aan je eigen geloof raakten. Het was alsof met de kathedraal ook eeuwen van christelijke traditie in vlammen opgingen. De gebeden van generaties van mensen, hun hoop en wanhoop, hun lief en leed stonden in lichterlaaie. Hier is niet alleen een gebouw afgebrand, je besefte opeens dat ook je eigen geestelijke wereld getroffen werd, je eigen verlangen, jouw beeld van het overstijgende, waarnaartoe je zo nu en dan opgetild wilt worden.
Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Overwegingen | Een reactie plaatsen

Palmpasen

Tijdens de viering gaan de kinderen een Palmpasenstok versieren.
We sluiten af met een korte optocht door de Boskapel.

Waar: Augustijns Centrum de Boskapel
Wanneer: zondag 14 april 2019
Aanvang: 11.15 uur
Voor wie: kinderen van alle leeftijden!
Aanmelden: kinderen@boskapel.nl

Aanmelden vooraf is dringend gewenst in verband met de benodigde hoeveelheid stokken en broodhaantjes.

Geplaatst in Activiteiten | Een reactie plaatsen