Auteursarchief: Beheerder

Samen lezen – Mijn heldere afgrond

mijn-heldere-afgrondSamen lezen “Christian Wiman: Mijn heldere afgrond

Geloven is niet vanzelfsprekend. Helemaal niet als je lijdt aan een levensbedreigende ziekte, zoals de Amerikaanse dichter Christian Wiman.

In gesprek met denkers en vooral dichters zoekt Wiman naar geloof op het scherp van de snede, tussen leven en dood. Zijn boek Mijn heldere afgrond is geen abstracte denkoefening, maar put uit eigen ervaring. Het raakt aan de fundamenten van het bestaan.

Het boek trekt intussen wereldwijd veel aandacht en wordt nu al een moderne mystieke klassiekerklassieker genoemd. Wiman spreekt mensen aan die samen willen nadenken en praten op de grens van geloof en ongeloof. Lees verder

Geplaatst in Activiteiten, Nieuws | Een reactie plaatsen

Het goede leven – over de grens

Foto: jo.sau

Foto: jo.sau

Lezing Lucas 17,11-19

Het goede leven. Wat maakt je leven eigenlijk goed? Ons evangelie begint met de zin: “Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria.” Dat klinkt als een onbeduidend bruggetje van het ene verhaal naar het andere, maar dat is het niet. Het gaat juist om dit grensgebied en het gaat juist om het overschrijden van die grens. Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Overwegingen | Een reactie plaatsen

Het innerlijk kompas – spiritueel café

Foto: Alan Klim, https://www.flickr.com/photos/igraph/8231264538/Hoe kom je in contact met je innerlijk kompas?

Een kompas helpt ons te oriënteren. De punt wijst ons de richting en wordt zelf ook in die richting getrokken. De symboliek waar het kompas voor staat is het steeds meer bewust worden en gewaar zijn, zodat we de juiste koers kunnen varen in ons leven. Dit vraagt om een open en ontvankelijke levenshouding. We kunnen in het leven niet alles voorspellen, berekenen en controleren. Het is een illusie dat we dat daadwerkelijk kunnen. De menselijke vrijheid ligt juist niet in het in de hand hebben van de dingen. Dit dwingt ons telkens opnieuw om een keuze te maken. Daarvoor moeten we meer in contact komen met onze eigen essentie, ons innerlijke, morele kompas. Lees verder

Geplaatst in Spiritueel café | Een reactie plaatsen

Licht zijn voor de ander – Amnestyviering 2016

Lezing: Licht in de wereld

Licht. Licht zijn. Licht verspreiden. Licht zijn voor de ander. De ander moed inspreken. Je inzetten voor de ander. Dat is wat we horen in zomaar wat teksten die vandaag klinken, in het evangelie, in een gedicht, in een toespraak.

Zet je licht niet onder de korenmaat, zet je licht op een kandelaar. Het is het licht, de glorie van God. Het is je eigen licht. Het is niet ter meerdere eer en glorie van jezelf. Het is licht voor de ander. Dan kún je niet bescheiden blijven, op de achtergrond, onder de korenmaat. Je moet het licht op de standaard zetten, op de kandelaar. Alleen zo kun je anderen bemoedigen. Alleen zo kun je aandacht vragen voor het lot van gewetensgevangenen, om hun lot te verbeteren.
Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Overwegingen | Een reactie plaatsen

Eindeloos leven (Augustinuslezing)

Augustinus in het augustijnenklooster in WürzburgAugustinus heeft het nauwelijks over wat je in het eeuwige, eindeloze leven te wachten staat. Veel belangrijker vindt hij hoe je dat eindeloze leven bereikt: door nu te leven, goed te leven, eindeloos te leven. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Één reactie

Brood voor het leven van de wereld (Sacramentszondag)

Deze zondag heeft het Sacrament van de Eucharistie als onderwerp en sluit aan op wat in de volksmond ‘Sacramentsdag’ heet. Volgens de Concilies van Lateranen (13e eeuw) en van Trente (16e eeuw) veranderen brood en wijn tijdens de Eucharistie in Jezus’ Lichaam en Bloed. Wat we op het altaar zien is Christus zelf.
Volgens de theologie van Augustinus uit de 4e eeuw vormen wij samen het Lichaam van Christus en zijn de gaven op het altaar een teken van wat we zelf zijn: brood voor het leven van de wereld. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Brood om niet te vergeten – Eerste communie 2016

Eerste Communie 2016: Gina, Jesajah, Marit en SamHoeveel boterhammen eet je normaal? Tussen de middag eet ik altijd twee sneetjes brood. Dat is net genoeg, hoewel ik dan al tegen vijven toch weer trek krijg en me verheug op het avondeten. Hoeveel boterhammen eet jij? – Ik heb hier een piepklein stukje brood (en hier hetzelfde maar dan een beetje groter dat de mensen het beter kunnen zien). Het is heel plat en het ziet er ook niet uit als een ‘echt’ stukje brood. En straks als je het opeet zul je merken dat het niet eens een mondvol is, en je zult er al helemaal geen volle maag van krijgen.

Toen ik jong was waren we een keertje met de scouting op een meerdaagse wandeltocht. We hadden al de hele dag gelopen, mijn voeten deden zeer en ik kon eigenlijk niet meer. Bovendien was het begonnen te regenenen. We waren nat, we waren moe, we hadden honger en naar het dorpje waar we zouden overnachten was het nog kilometers lopen. De stemming was helemaal onder het nulpunt beland. Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Overwegingen | Een reactie plaatsen

Dubbele Bevrijdingsdag: 5 mei 2016

Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag: we vieren een ‘dubbele’ bevrijdingsdag op donderdag 5 mei. Op de ene dag werden we bevrijd van oorlog en terreur, en op de andere dag worden we bevrijd tot een bestaan wat zich verder uitstrekt dan alleen het hier en nu. Donderdag 5 mei, om 11.15 uur in de Boskapel.

Geplaatst in Agenda vieringen | Een reactie plaatsen

De traditie, dat zijn wij

Afbeelding: manhhai

Nu meer dan 50 jaar geleden riep paus Johannes XXIII het tweede Vaticaanse concilie bijeen. Hij deed dit omdat hij in de Kerk van toen verstarring zag, verstening zelfs, alles bleef bij het oude omdat het altijd zo was geweest. De Kerk stond met de rug naar de snel veranderende maatschappij en zag die maatschappij als vijand. Er was behoefte aan een Aggiornamento, de kerk moest bij de tijd gebracht worden.

Soms heb je een visionair nodig, die alles in beweging zet, paus Johannes XXIII was zo iemand. In zijn positie had hij allerlei nieuwe dogma’s kunnen afkondigen, maar hij riep de bisschoppen van de hele wereld bijeen om te overleggen. Lees verder

Geplaatst in Nieuws, Overwegingen | Één reactie