Ga op weg!

Amos 7, 12-15 ;  Marcus 6, 7-13

Elke zondag als we hier komen, is er in de week daarvoor wel weer iets gebeurd dat ons irriteert: een natuurramp die alles verwoest…., mensen die bruut geweld gebruiken, onschuld die wordt vermoord. Onze irritatie, onze klacht, gaat ook vaak richting God: kan Hij de wereld niet beter maken? Waarom laat Hij gewetenloze mensen leven en gaan onschuldige kinderen dood? Waarom wordt er nog steeds gemarteld? Wíj zouden het beter doen als we schepper waren; misschien zeg je dat weleens in je overmoed. Maar we zijn geen schepper, we zijn geen God. God wel, die is God.

Toch is Hij niet zo almachtig dat Hij zonder ons iets uit kan richten. Als wij met onze armen over elkaar gaan zitten, kan God weinig uitrichten. Hij is geen dictator die mensen lam legt. Hij is de best denkbare kracht in ons en Hij moedigt ons aan om de best denkbare keuze te maken. En de best denkbare keuze is, dat wij zijn schepping behoeden en vervolmaken.

Klagen en afbreken is antischepping. Het is de gemakkelijkste weg…… en handig om onze wil achter te verbergen.
Toch moet de klacht gehoord blijven, anders blijft het onrecht onopgemerkt.

Amos is geen klager van beroep, maar hij kan zijn mond niet houden. Hij is lastig, want zijn klacht komt niet van pas; ze hebben liever dat hij weggaat. Maar Amos laat zich niet wegsturen. De Heer zelf heeft hem de opdracht gegeven om het onrecht aan de kaak te stellen. ‘Maar het is hier een heiligdom’, zegt de priester van Betel. ‘Het is ongepast om hier je profetenwerk te doen’. Ik weet niet hoe het U vergaat, maar onwillekeurig moet ik hierbij denken aan de priesters van het bisdom die het ongepast vonden dat er een roze viering zou plaatsvinden in de zo heilige St Jan.

‘Maar waar ik het over heb, zijn juist heilige zaken’ zegt Amos. ‘De mens die illegaal wordt verklaard; de mens die naar de rand wordt geschoven, de mens die de dupe is van de maffia: dat is heilig voor God! Jullie halen heilig en werelds teveel uit elkaar. Juist in de hard, onvolmaakte wereld wijst God aan wat Hem heilig is en wat behoed moet worden. Op al die plaatsen waar mensen elkaar licht geven en de lasten voor elkaar verlichten komt zijn scheppingswerk tot zijn recht.’ Wat Amos toen zei is ook ons werk: behoeden wat heilig is en aanklagen wat Gods schepping aantast.

Ook Jezus geeft zijn leerlingen zo’n opdracht: Ga maar en geef door wat ik je verteld heb. Vertel over de bedoeling van God en leg je handen op vermoeide hoofden, genees de pijnloze wonden, zalf de verdrietige harten met troost en mededogen. Zegen goedwillende mensen die door priesters worden uitgesloten van het heilige. En als mensen er geen prijs op stellen, wordt niet boos; zet je voet niet tussen de deur en dring het geloof niet op.

Je bent er niet voor jezelf, je bent er voor de wereld; die moet héél gemaakt worden, leefbaar, menselijk.
Daar gaan ze dan: een handjevol leerlingen. Geen kruistocht die de wereld moet bekeren. Gewoon beginnen waar je bent. Elk goed woord, elke glimlach die je een ander schenkt, elk gebaar van vrede verandert de wereld. Elk ziekenbezoek, elke brief van Amnesty International, al dat verborgen vrijwilligerswerk, het komt de wereld ten goede. Niets blijft verborgen voor Gods oog.

Irritatie over de onvolmaaktheid van de schepping kan leiden tot inspiratie om er iets aan te doen. Het is soms best moeilijk om vol te houden en lastig om te blijven geloven, om teleurstellingen te overwinnen, maar het is ook een uitdaging om er het beste van te maken.
Als profeten voorspellen dat het slecht afloopt met de wereld verkopen ze kletspraatjes. Echte profeten wijzen de plekken aan waar gewerkt moet worden, waar Gods liefde zichtbaar gemaakt moet worden, waar geloof mensen op de been houdt, waar harten gevuld worden met hoop.

De wereld is niet volmaakt, en wij mensen ook niet! Er zal altijd wat te klagen blijven. Maar wacht niet op een betere wereld maar begin er zelf aan: breng vrede, geef troost, verlicht harten.
Ga en doe wat je kunt!

Joost Koopmans osa

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Overwegingen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie