Wat is je droom? – Driekoningen 2015

Lezing Matteüs 2, 1-12

Sterrenhemel met heldere sterWat is jouw droom? — In het kerstverhaal spelen dromen een grote rol. Maar liefst vier keer brengen dromen een cruciale wending tot stand. De eerste keer droomt Zacharias over zijn zoon Johannes de Doper, maar ondanks dat hij als priester de taak heeft om de mensen aan het dromen te zetten gelooft hij er zelf niets van, en hij wordt daarom met stomheid geslagen. De tweede keer droomt Jozef dat hij maar niet moet reageren zoals alle andere mannen dat in zijn situatie zouden doen, maar dat hij een andere weg moet kiezen, dat hij bij Maria moet blijven om uiteindelijk mee te maken wat hij in zijn stoutste dromen niet had kunnen bedenken. De derde droom is de droom waarin de drie Koningen gewaarschuwd worden om via een andere weg naar huis te trekken. En in de vierde droom krijgt Josef de boodschap om met zijn gezin eveneens een andere weg te gaan; zij moeten voor de kindermoord vluchten naar Egypte.

Vier dromen. En alle vier de dromen sturen ons een andere weg op. Wat is jouw droom? En je begrijpt dat we het vanochtend niet hebben over slechts een paar goede voornemens, maar we hebben het over dromen die je een andere weg opsturen. — Het valt trouwens op dat alle vier de dromen weliswaar een weg wijzen, maar dat ze niet vertellen waar die weg zal uitkomen. Het is niet zo dat er prachtige toekomstvisioenen geschetst worden waar je maar al te graag naartoe wilt. Nee, er wordt alleen gezegd: ga die andere weg maar!

Wat is jouw droom? Misschien heb je er ook niet zo’n scherp beeld van, misschien is het nog niet meer dan een vermoeden dat je weleens een andere weg zou willen gaan. Het verlangen dat je niet als Herodes blijft zitten, maar dat je als de koningen een andere weg gaat. Misschien droom je net als Jesaja dat je “opstaat en schittert”, dat je die ster gewoon maar volgt, en ook al weet je niet waar naartoe, dat je gaande die weg gaat stralen en ‘schitteren’.

Jo Tigheler heeft het een keer zo gezegd: het gaat meer om “het samen zoeken naar Wie je trekt en boeit, zonder te weten Wie of Wat dat is. Je laat je dan meer meenemen door de richting van de beweging dan dat je zou weten tot wie je je richt.”

En in ons evangelie van de Drie Koningen is dat helemaal van toepassing. De drie Wijzen hebben alleen een ster gezien, zonder nog te weten waar die ster hen zou brengen. Ze hebben zich de richting laten wijzen zonder nog te kunnen weten wat hun uiteindelijk te wachten zou staan. Ze hebben de weg gezien, maar niet waar die weg naartoe leidt. Maar de drie Koningen zijn die weg toch maar gegaan. — In tegenstelling trouwens tot die andere koning, de grote en machtige Herodes. Die bleef gewoon zitten.

Een andere weg gaan, zonder dat je van tevoren al weet waar die weg uitkomt. Als Boskapelgemeenschap vergaat het ons niet anders dan de koningen ook. We zien wel die ster maar niemand van ons die weet waar die ster ons heen zal brengen. Dan kan je, zoals Herodes, blijven zitten en afwachten. Je kan vasthouden aan je paleis en aan het apparaat van kerkelijke structuren. Je kan je als de schriftgeleerden ingraven in de oude boeken en de in de leer. En je kan het nieuwe uiteindelijk zelfs bestrijden zoals Herodes dat met de kindermoord van Bethlehem zal proberen. Maar je kan het ook doen zoals de andere drie koningen. Je kan opstaan en die andere weg gaan.

Als Boskapelgemeenschap staan we precies op dat punt. Toen de veiligheid en geborgenheid van de kloostergemeenschap van de Augustijnen wegviel, zijn we net als de hogepriesters en schriftgeleerden van Herodes druk aan de slag gegaan om ons te beraden. Uiteindelijk kwamen de adviseurs bij Herodes terug met de mededeling dat ook zo’n klein en onbeduidend gehucht als Bethlehem heel wat voor kan stellen. En zo, bemoedigd door dat kleine Bethlehem, zijn we zelfstandig en op eigen kracht verder gegaan. Dat was helemaal goed, juist daardoor kon Herodes tenslotte de goede weg wijzen. Maar nu is de tijd gekomen om met de drie koningen mee te gaan.

Er wordt trouwens niet verteld dat de drie het misschien een beetje vreemd gevonden zouden hebben dat die ster hen naar zo’n onbeduidend gehucht zou brengen, en ze lijken ook niet verrast dat ze ook nog eens bij een stal uitkomen. Als je eenmaal een andere weg ingeslagen bent dan zit je niet meer vast aan wat je op de oude manier veiligheid en aanzien heeft gegeven, maar dan kan zelfs een stal de grootste dromen losmaken.

En de koningen dromen inderdaad. Opnieuw dromen ze van ‘een andere weg’. Laten we dit jaar samen met hen dromen en met hen meegaan.

Ekkehard Muth

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie