Thema-avond: Samen creëren

Dinsdag 25 maart 2014 om 20.00 uur in de Boskapel. Met John Bosman, initiatiefnemer van een buurmoestuin in Hees, en Katja Linders van de Waarmakerij. Zij willen ons bondgenoot maken van hun initiatieven

We leven anno 2014 in een participatiemaatschappij, zoals de overheid dat heeft benoemd. Daarmee wordt bedoeld dat we zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen, omdat de overheid zich in een aantal zaken terugtrekt en niet meer alles voor ons regelt. Zelfsturing, zelf initiatief nemen en ons verbinden met anderen worden daardoor des te belangrijker. Het is de bedoeling dat we meer selfsupporting worden, zowel in het vinden van werk, contacten en bezigheden, maar ook qua zingeving. Veel jongeren gaat dat redelijk gemakkelijk af, zij zijn onder andere door internet gewend om met iedereen contact te hebben, voor de ouderen onder ons is het vaak minder vanzelfsprekend.

Toch gebeurt er van alles. Op veel plekken in ons land zijn bijvoorbeeld diverse mensen en groepen bezig om zelf een dorpswinkel of bibliotheek te runnen, omdat deze anders zou verdwijnen, om gezamenlijk zonnepanelen op het dak te zetten of bijen te houden. Dat laatste niet uit gewin, maar omdat een gezonde bijenstand van groot belang is.

Zo’n andere houding van meer zelf het initiatief nemen en de handen uit de mouwen steken ervaren veel mensen als bedreigend, omdat zekerheden wegvallen en ze het niet gewend zijn. Maar er zijn ook mensen die hierin juist kansen zien om de onderlinge verbondenheid en saamhorigheid te bevorderen. Zij willen vanuit dit bewustzijn iets in de wereld zetten, hun bijdrage leveren aan de maatschappij, hun passie en spiritualiteit delen en daarmee ook andere mensen kansen bieden.

Twee van deze mensen, buurtbewoner John Bosman en Katja Linders van de Waarmakerij, komen op 25 maart naar de Boskapel om ons bondgenoot te maken van hun initiatieven.

John Bosman is samen met buurtgenoot Rob Hermens – beiden wonen in Hees- bezig om voor kwetsbare burgers een gezonde daginvulling te vinden door ze zelf hun groenten te laten verbouwen. Zij willen de thema’s duurzame voeding, gezondheid en participatie meer met elkaar verbinden door een buurtmoestuin te beginnen, waaraan zowel wijkbewoners als klanten van de zorginstellingen in de wijk meedoen. Deze laatste groep gaat hierdoor niet alleen meer bewegen en gezonder eten, maar ze komen ook in contact met andere mensen. Als alles volgens plan verloopt, gaat de buurtmoestuin in het voorjaar van start.
Katja is verbonden aan de Waarmakerij in Nijmegen, een co-creatieplek waar veel verschillende nieuwe initiatieven ontstaan. Zij is ondernemer en in alles wat ze doet komt naar voren dat het belangrijk is om te weten waar jouw talenten liggen, welke passie jij hebt. Daarnaast organiseert ze onder meer ‘Durf-te-vragen sessies’, waarin mensen worden aangemoedigd om te durven vragen wat ze nodig hebben en open te staan voor wat andere mensen aan vaardigheden en ideeën te bieden hebben. Samen weet en kun je meer, dus is het goed en zinvol om wederzijds kennis, kundigheden en talenten te delen. En mensen blijken vaak maar al te zeer bereid om een ander verder te helpen of van elkaar iets te leren.

Kosten: € 7,50 inclusief koffie en thee, bij financiële bezwaren, vrije gift of vrije toegang

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten, Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie