Hervormingsdag oecumenisch vieren?

Martin Luther, door Lucas Cranach de oudereDe Doopsgezind-Remonstrantse (DoRe) Gemeente aan de Prof. Regoutstraat, de Effataparochie in de Dominicuskerk en de Prof. Molkenboerstraat en het Augustijns Centrum de Boskapel aan de Graafseweg zijn drie eigentijdse geloofsgemeenschappen in Nijmegen die met elkaar een bezield verband vormen. Op zondag 28 oktober vieren wij samen Hervormingsdag.

Deze gezamenlijke viering is in twee opzichten bijzonder te noemen. Ten eerste omdat twee van de drie geloofsgemeenschappen niet uit de reformatie voortkomen. En ten tweede omdat hervormingsdag niet de oecumene vooropstelt maar juist herinnert aan de kerksplitsing. — Hoe zit dat?

Met onze drie kerkgemeenschappen die het Bezield Verband vormen, willen we tot uitdrukking brengen dat de kerk(en) constant vernieuwd en bij de tijd gebracht moeten worden. En als kerken uit de verschillende tradities kunnen we elkaar daarin juist helpen en inspireren. Het thema van deze viering is dan ook: Herschep ons hart.

We hopen op een bezielende viering op zondag 28 oktober om 11.15 uur in de Boskapel aan de Graafseweg 276 in Nijmegen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie