Leidsvrouwen uit de 13e eeuw; wat kunnen zij ons leren?

Dinsdag 1 juni 2010, 20.00 – 22.00 uur; door prof. dr. Jos Huls ocarm, onderzoeker en docent spiritualiteit aan het Titus Brandsma Instituut, Nijmegen.

De dertiende eeuw is een periode waarin een aantal grote mystieke vrouwen geleefd hebben in de Nederlanden. Zij waren onderdeel van de brede vrouwenbeweging van de vrome vrouwen of de ‘mulieres religiosae’. Beatrijs van Nazareth en Hadewijch zijn van dat soort vrouwen die hun tijd trotseerden. De een leefde in een klooster van Cisterciëncerinnen en de ander als begijn.

Beatrijs van Nazareth, die deze avond centraal zal staan, heeft voor het eerst in de geschiedenis haar mystieke ervaring in de volkstaal beschreven in plaats van in het latijn. Hierdoor werd de mystiek toegankelijk voor het gewone volk. Zij komt in haar werk naar voren als een intens levende vrouw, in een wereld waarin zich snel veranderingen voltrekken. In de kerk spelen groepen vrouwen hierbij een steeds meer prominente rol. Beatrijs biedt geen theorie of systematisering, maar beschrijft hoe een mens, als hij of zij zich laat leiden door de ‘begeerte’, binnengevoerd kan worden in de goddelijke werkelijkheid ofwel de ‘begeerte van God’.

Beatrijs behoorde tot de vrouwen, die niet automatisch de weg gingen die anderen van hen verwachtten, maar duidelijk hun eigen weg, tegen beter weten in en die na 700 jaar voor velen nog een voorbeeld zijn.

Toegang €5,— (inclusief koffie)

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie