Kerken en kloosters tussen leven en dood

Dinsdag 27 april 2010, 20.00-22.00 uur; door prof. dr. Nico Nelissen, emeritus hoogleraar Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en bijzonder hoogleraar Natuur- en milieuvraagstukken aan de Katholieke Universiteit Brabant.

Met de toenemende ontkerkelijking in Nederland staat het voortbestaan van veel kerken en kloosters onder druk. Dit religieus erfgoed (roerend en onroerend) is deel van onze cultuur en geschiedenis en mag niet zomaar verloren gaan. Echter kerkgenootschappen en kloosterordes krijgen steeds minder leden en kunnen het onderhoud ook financieel niet altijd meer aan. Na uitvoerige studie verscheen in het Jaar van het Religieus Erfgoed (2008) een strategisch plan dat aangeeft hoe met dit cultuurgoed om te gaan: Geloof in de toekomst! Strategisch plan voor het religieus erfgoed (PDF, 2,5 Mb).

Punten die aan de orde worden gesteld zijn o.a. welke functies bestaande kerken en kloosters hebben voor mens en maatschappij in de huidige en toekomstige tijd, gezien ook de maatschappelijke veranderingen op religieus gebied in Nederland. Welke selectiecriteria moeten worden toegepast voor behoud van bepaalde kerken en kloosters voor het oorspronkelijke doel, en als dit niet mogelijk is, welke neven- of herbestemmingen zijn acceptabel.

Het is duidelijk dat verschillende strategieën mogelijk zijn en dat sommige standpunten gevoelig liggen bij bepaalde groepen van de bevolking.

Toegang €5,— (inclusief koffie)

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie