Vastenactie 2009: Laat arme kinderen niet de dupe worden!

In de liturgiegroep hebben we nagedacht en besproken, welk doel wij zouden kunnen steunen met onze jaarlijkse vastenactie. Onze keuze viel op een doel vlakbij, kinderen van zeer arme gezinnen. Maar hoe maak je dat concreet? ATD (Aide à Toute Détresse: hulp in alle nood) is een internationale organisatie, die, overal ter wereld, samen met de allerarmsten de armoede en de uitsluiting die daarvan het direct gevolg is, wil bestrijden. Ook in Nederland sinds 1971. Deze doelgroep wordt aangeduid met de term “Vierde Wereld”.

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de kinderen, die veelal het eerst de dupe zijn van structurele armoede. Daarom is in Wijhe bij Zwolle het centrum ’t Zwervel gebouwd: een boerderij met o.a. de mogelijkheid om arme gezinnen met hun kinderen even weg te laten zijn uit hun dagelijkse sleur en trieste omgeving. Daarbij komt nog dat in deze gezinnen relatief vaak, door allerlei omstandigheden, kinderen uit huis worden geplaatst. ’t Zwervel is dan de enige plaats , waar ouders, herenigd met hun kinderen, op verhaal kunnen komen. En juist in deze tijd, waarin donaties en giften drastisch teruglopen, is het nodig dit werk voort te zetten. En u, als Boskapellers wordt daartoe, in deze Veertigdagentijd, in de gelegenheid gesteld. Laat deze arme kinderen niet de dupe worden.

Meer informatie vindt u op de website van ATD

Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven.
worden de Rechten van de mens geschonden. Wij
zijn hun verplicht ons aaneen te sluiten om die
Rechten te doen eerbiedigen.

Père Joseph Wresinski, oprichter ATD-Vierde Wereld

Bert van Balkom sdb, medestander ATD

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie