Vastenactie 2008: Studenten in Bolivia

Goed opgeleide mensen zijn van groot belang voor de opbouw van een land. Dat geldt zeker voor ontwikkelingslanden. Pater Hans van den Berg, Augustijn, zet zich daarom al 35 jaar in voor goed universitair onderwijs in Bolivia. Hij is als hoogleraar daar verbonden aan de Katholieke Universiteit en de laatste drie jaar zelfs als Rector Magnificus.

Pater Hans van den Berg was de afgelopen maanden voor een korte tijd in Nederland. Hij logeerde onder meer in het klooster van de Boskapel. Eenmaal ook ging hij voor in een Eucharistieviering.
Hij vertelde tijdens zijn verblijf zijn confraters over de zorgelijke financiële situatie van zijn universiteit. De universiteit is wat haar begroting betreft volledig afhankelijk van giften en hetgeen studenten kunnen betalen voor hun studie. Een beurzenstelsel of een overheidsbijdrage in de studiekosten voor individuele studenten bestaat (nog) niet. Ondanks de hoge kosten die gemaakt moeten worden om een universiteit technologisch op niveau te houden, zijn pater Van den Berg en zijn medewerkers er tot nu toe toch in geslaagd om 5% van het budget te bestemmen voor steun aan studenten die zonder hulp niet kunnen rondkomen.

Om dit fonds op peil te houden, heeft hij onze medewerking gevraagd. Hij beveelt ons heel concreet een tweetal studenten aan: Reynaldo Rodrigo Velásquez, vierdejaars student communicatiewetenschappen en Maria Viscarra Argote, tweedejaars studente Grafisch Tekenen en Visuele Communicatie. Deze twee studenten hebben geen familie met geld achter zich en moeten voor hun eigen levensonderhoud zorgen.

Wij zijn er zeker van, dat het geld dat wij bijeenbrengen tijdens deze vastenactie bij pater Hans van den Berg en mevr. Zebaldos, de medewerkster die met studentenzaken is belast, in goede handen is.

Namens de liturgiegroep: Jan Broeders

Dit bericht is geplaatst in Teksten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie