Augustinus, mysticus

Dinsdag 11 maart, 20.00 – 22.00 uur; door prof. dr. Roel van den Broek, emeritus hoogleraar in de geschiedenis van het christendom.

NB: Deze lezing is door persoonlijke omstandigheden voor onbepaalde tijd uitgesteld !!

De kerkvader Augustinus (354-430) heeft als denker op de theologie een enorme invloed gehad, die voortduurt tot in onze tijd. Centrale opvattingen van de Rooms-Katholieke Kerk en van de Reformatie zijn door hem voor het eerst doordacht en geformuleerd, bijvoorbeeld in zijn leer van de kerk en van de genade.

Er is echter ook een heel andere kant aan Augustinus. Hij is ook een gepassioneerd zoeker naar God geweest, aan wie de mystieke vervoering niet vreemd was. Daarover zal het in deze lezing gaan. Daarbij komen vragen aan de orde als: hoe werd God door hem persoonlijk ervaren, hoe brengt hij het onzegbare onder woorden, kunnen wij ons nog herkennen in ervaringen van zo’n 1600 jaar geleden en de verwoording die er toen aan gegeven werd?

Bij het zoeken naar een antwoord op deze vragen zullen ook enkele teksten van Augustinus zelf worden aangehaald. Ook hier zal blijken dat hij zijn betekenis nog steeds niet verloren heeft.

Toegang €5,—

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie