Augustinus en Origenes

Dinsdag 15 januari 2008, 20.00-22.00 uur; door dr. Désiré de Rooij, classicus, gespecialiseerd in de patristiek.

In januari 2005 hield Désiré de Rooij, classicus met grote belangstelling voor patristiek, een leeravond met als titel ‘De Griekse wortels van Augustinus’. Achtereenvolgens kwam aan de orde wat Plato, de Neoplatonici, Origenes en de drie Cappadociërs, de Griekse kerkvaders Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze en Gregorius van Nyssa, hebben betekend voor het denken van Augustinus. Aan het eind van de zeer succesvolle avond is meteen de afspraak gemaakt dat het onderwerp later uitgediept zou worden. In 2006 begon die verdieping met Plato. Er werd ingegaan op de ideeënleer van Plato: het denken in twee werelden, te weten de wereld van het stoffelijke en de wereld van de ideeën of begrippen.

In januari 2007 kwamen de Neoplatonici aan de orde. Het neoplatonisme is een samensmelting van elementen die aan Plato, Pythagoras, Aristoteles en de Stoa zijn ontleend, maar deze laatste stroming in de Griekse filosofie heeft ook oorspronkelijke, mystiek-religieuze trekken. Augustinus heeft een belangrijke rol gespeeld in de verspreiding van het neoplatonisme in het Westen. De belangrijkste vertegenwoordiger ervan is Plotinus (204?-270) die vooral de mystisch-religieuze elementen van het platonisme heeft uitgewerkt.

Origenes komt aan de orde in januari 2008. Hij heeft waar het de filosofie en de theologie betreft een heel aparte positie in de traditie van de Neoplatonici. Origenes heeft het denken van zowel Ambrosius als Augustinus sterk beïnvloed, met name waar het de drievuldigheid en de menswording van Christus betreft. Dat Origenes ook van ketterij is beticht, zal deze avond eveneens aan de orde komen.

Toegang €5,—

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie