Op zoek naar vernieuwing binnen liturgische muziek

20.00 – 22.00 uur; door prof. dr. A. Vernooij, Bijzonder hoogleraar Liturgische Muziek aan de Universiteit van Tilburg

‘Wie zingt, bidt dubbel’ is een uitspraak van Augustinus die nog steeds opgaat. Door de muziek krijgen liturgische teksten vaak nog een diepere dimensie. Kerkkoren willen hun liederen dan ook zo goed mogelijk laten aansluiten bij wat gevierd wordt. Toch is dit vaak niet gemakkelijk te realiseren. Daarom zal de inleider van deze avond ingaan op vragen als:

  • Hoe kunnen geloofsgemeenschappen op een constructieve wijze hun liturgisch handelen afstemmen op de hedendaagse cultuur?
  • Hoe kunnen zij daarbij aan de klippen van enerzijds de vervlakking en anderzijds de louter emotionele performance ontkomen?
  • Hoe kan de muzische vormgeving van het liturgisch handelen bijdragen tot een dieper geloofsbewustzijn dat mensen van nu past?

De lezing doet verslag van onderzoek en zal ook praktische suggesties bieden voor de huidige geloofspraktijk. Interessant dus in het bijzonder voor allen die een bijdrage leveren aan de muzikale opluistering van vieringen.

Toegang: € 5,=

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie