Maria door de tijden heen

20.00-22.00 uur; lezing door dr. Gerard Jaspers, oud-docent middeleeuwse duitse letterkunde aan de VU te Amsterdam en auteur van het boek Een Amsterdams Marialeven. Toegang €5,= (inclusief koffie)

Kardinaal Danneels heeft eens gezegd: “In elke christen leeft iets van Maria voort; en haar mysteries zijn — in bescheiden mate — de onze.” Maar wie is dan toch deze bijzondere vrouw, de moeder van Jezus? Hoe kan het dat de bijbel slechts zeven keer meestal slechts een enkele zin van haar aanhaalt, en dat zij toch voor velen een voorbeeld is? Maria, voor velen is zij: een geloofsmoeder, een heilige, maar ook zo gewoon, zo nabij.

Zeker in de middeleeuwen was er een grote Maria-devotie. Overal ontstonden er Maria-bedevaartplaatsen en kwamen er Maria-broederschappen.

Op deze avond worden een aantal middeleeuwse Marialegenden belicht, die voortkomen uit vroeg-christelijke, apocriefe geschriften en veelal ook gebaseerd zijn op middeleeuwse literaire werken. Hierin worden de wonderlijke gebeurtenissen van Maria, Josef en ‘het kindeke Jesu’ belicht. Ook zal de inleider van deze avond ingaan op de historische achtergronden van deze Maria-legenden.

Voor allen, die ‘iets’ met Maria hebben een unieke avond.

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie