De Platoonse invloed op Augustinus

20.00 – 22.00 uur; door Désiré de Rooij, classica, gespecialiseerd in de patristiek. Toegang: € 5,= (inclusief koffie)

Op 25 januari 2004 hield Désiré de Rooij, classica met grote belangstelling voor patristiek, een leeravond met als titel ‘De Griekse wortels van Augustinus’. Achtereenvolgens kwam aan de orde wat Plato, de Neoplatonici, Origenes en de drie Cappadociërs, de Griekse kerkvaders Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze en Gregorius van Nyssa, hebben betekend voor het denken van Augustinus. Aan het eind van de zeer succesvolle avond is meteen de afspraak gemaakt dat het onderwerp later in het seizoen verder zou worden uitgediept.

Nader overleg met de inleider heeft geleid tot een opzet die in januari 2006 start met een nadere bestudering van Plato. Met name zal worden ingegaan op de ideeënleer van Plato: het denken in 2 werelden, te weten de wereld van het stoffelijke en de wereld van de ideeën of begrippen. In deze laatste wereld ontwerpt Plato een hiërarchie van de ideeën in een soort piramidevorm met bovenaan het idee van het Goede (met name in de dialogen Parmenides en Timaeus) en hoe door opstijging in dit leven dit alomvattende idee bereikt kan worden. Kwaad is dan het ontbreken van kennis van het Goede, maar is niet een afzonderlijke categorie. Aan de hand van teksten van Plato die in vertaling zullen worden gelezen, kunnen ook geïnteresseerden die niet filosofisch zijn onderlegd, zich een nauwkeuriger beeld vormen van Plato en diens betekenis voor het denken van Augustinus.

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie