Augustijns Centrum de Boskapel

Welkom bij het Augustijns Centrum de Boskapel. De Stichting Augustijns Centrum de Boskapel behartigt de belangen van de Boskapelgemeenschap, een christelijke geloofsgemeenschap die zich laat inspireren door kerkvader Augustinus. De gemeenschap komt regelmatig samen in de Boskapel aan de Graafseweg 276 in Nijmegen. (meer...)

Een klik op het logo brengt u terug op deze beginpagina. Onder het logo vindt u het navigatiemenu voor de website.


 

Hoe ben jij tot geloof gekomen?

Opgeslagen als: Nieuws — Beheerder (25 januari 2015 om 13.00)

Lezing Marcus 1, 14-20

Vissers, Middeleewse miniatuurHoe ben jij tot geloof gekomen? Hoe komt het toch dat je vanochtend hier zit en niet op je racefiets of op de meubelboulevard? Bij de meesten van ons is het waarschijnlijk niet gekomen door een visser van mensen, en waarschijnlijk al helemaal niet doordat iemand zei: kom, volg mij, waarna je alles uit je handen liet vallen om gelovig te worden. (more…)

zondag 18-1-2015: Kom maar mee, dan zul je het zien

Opgeslagen als: Nieuws; Overwegingen — Beheerder

Hij brengt haar thuis„Kom maar mee.” Dat zeggen we weleens tegen iemand die eigenlijk liever eerst wil weten waar het precies naartoe gaat. Maar vaak weten we dat zelf ook niet altijd zo goed, en dan zeggen we: kom maar mee, dan zul je het zien. Heb vertrouwen, kom nou maar.

Welkom vanochtend hier in de Boskapel. Misschien ben je voor het eerst hier en heeft vanochtend iemand tegen je gezegd: Kom maar mee. Maar ook als je vaker komt dan zul je intussen weten dat het altijd wel eerder een kwestie is van ‚Kom maar mee’ dan van dat we het altijd zo precies weten waar we uitkomen.

Vanochtend lezen we het evangelie waarin Jezus zijn leerlingen roept. Hoewel, eigenlijk is het eerder zo dat de leerlingen hem vínden. ‚Roepen’ heeft eerder iets van zeker weten waartoe, maar in ons evangelie gaan ze ‚maar’ samen op weg. „Kom maar mee,” zegt Jezus, „dan zul je het zien.” (more…)

zondag 11-1-2015: Jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter; in jou vind ik vreugde

Opgeslagen als: Nieuws; Overwegingen — Beheerder

Lezing: Marcus 1, 7-11

„Jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter; in jou vind ik vreugde.” Zo begint in onze lezing het het werk van Jezus, en zo beginnen we deze viering.

Dit is een ander begin dan wat het begin moet zijn van een islamitisch kalifaat. Dictaturen beginnen altijd zo: met terreur, met knokploegen die vreedzame demonstraties verstoren en met invallen bij kranten. Precies zo is ook het Nazi-regime in Duitsland begonnen. Maar ze kunnen vooral hun gang gaan door een meerderheid die alsmaar blijft zwijgen en die stiekem denkt dat de terroristen eigenlijk toch ook ergens een punt hebben.

Wat zou het toch goed doen als onze islamitische buren het zwijgen eindelijk zouden doorbreken. Dan konden we samen ‚geliefde zonen en geliefde dochters’ van de Vader zijn. (more…)

Wat is je droom? – Driekoningen 2015

Opgeslagen als: Nieuws — Beheerder (4 januari 2015 om 13.00)

Lezing Matteüs 2, 1-12

Sterrenhemel met heldere sterWat is jouw droom? — In het kerstverhaal spelen dromen een grote rol. Maar liefst vier keer brengen dromen een cruciale wending tot stand. De eerste keer droomt Zacharias over zijn zoon Johannes de Doper, maar ondanks dat hij als priester de taak heeft om de mensen aan het dromen te zetten gelooft hij er zelf niets van, en hij wordt daarom met stomheid geslagen. De tweede keer droomt Jozef dat hij maar niet moet reageren zoals alle andere mannen dat in zijn situatie zouden doen, maar dat hij een andere weg moet kiezen, dat hij bij Maria moet blijven om uiteindelijk mee te maken wat hij in zijn stoutste dromen niet had kunnen bedenken. De derde droom is de droom waarin de drie Koningen gewaarschuwd worden om via een andere weg naar huis te trekken. En in de vierde droom krijgt Josef de boodschap om met zijn gezin eveneens een andere weg te gaan; zij moeten voor de kindermoord vluchten naar Egypte. (more…)

zondag 28-12-2014: De hoop dat God in ons hart geboren wordt

Opgeslagen als: Nieuws; Overwegingen — Beheerder

Dietrich Bonhoeffer in 1939. Foto uit het Bundesarchiv, Bild 146-1987-074-16 / CC-BY-SALezingen: Door goede machten trouw en stil omgeven, van D. Bonhoeffer. en Lucas 2,22-35

Welkom vandaag in de Boskapel bij deze agapè-viering. De kerk schrijft ons de lezing voor uit Lucas: de opdracht van Jezus in de tempel, volgens de voorschriften van Mozes. Maar vandaag is het ook de laatste zondagsviering van het oude jaar, en daarom lezen we als eerste lezing een gedicht van Dietrich Bonhoeffer, dat hij schreef in 1944. bij gelegenheid van oud en nieuw. Misschien herinnert u zich nog zijn foto in onze oude Gedach-teniskapel: een wat gezette jonge man met zo’n ziekenfonds-brilletje. Hij was in de oorlog lid van de „Bekennende Kirche” een groep gelovigen die vonden dat het christendom onverenigbaar was met het nazisme.
Net als de Kerstdagen zijn oud- en nieuwjaar dagen die sommige mensen maar het liefst over zouden slaan. Pijnlijke herinneringen spelen op, de toekomst ziet er donker uit, je bent alleen, je moet je schrap zetten om het nieuwe jaar te beginnen. Maar dan mogen we hopen op een sprankje licht. Hopen dat toch, ondanks alles, God in ons hart geboren wordt. (more…)

woensdag 24-12-2014: Kerst, dat is dat de hemel de aarde aanraakt

Opgeslagen als: Nieuws; Overwegingen — Beheerder

Lezingen: Jesaja 9,1-6 en Lucas 2,1-20

Kerst, dat is dat de hemel de aarde aanraakt, we vieren dat God de mensen aanraakt, dat God zo dichtbij komt dat hij niet alleen dichtbij is, maar dat hijzelf mens wordt; Augustinus noemt dat „mij dichterbij dan ik mijzelf”.

Ik hoop dat u vaak door God aangeraakt wordt. Maar dit jaar werden we ook geraakt door hoe wreed en barbaars mensen kunnen zijn. Toen we terugkwamen van vakantie was de wereld veranderd. Vlucht MH17 werd uit de lucht geschoten en wekenlang bleven de slachtoffers op open veld in de brandende zon liggen, vakantiegangers, mensen die op weg naar huis waren, hele gezinnen. Het was tergend om elke dag te horen dat de lichamen weer niet geborgen konden worden. En ondertussen liepen er bandieten tussen de brokstukken in persoonlijke bezittingen te wroeten. — Hoeveel menselijkheid ben je toch bereid op te geven om voor de lopende camera’s je macht te kunnen demonstreren. (more…)

Het mooiste geschenk – Kinderkerstviering in de Boskapel

Opgeslagen als: Nieuws — Beheerder (24 december 2014 om 19.00)

Poster KinderkerstvieringWat zou jij doen, als je een heel bijzondere ster aan de hemel zag staan? Zo’n ster waarvan geleerde heren zeggen dat ze een teken is? Een teken dat er een nieuwe koning is geboren?

Prins Irenus besluit in ieder geval om de ster te volgen. Hij neemt zijn drie mooiste stukken speelgoed mee voor de pasgeboren koning. Maar ja, onderweg kan er natuurlijk van alles gebeuren. Zal Irenus het koningskind vinden? En kan hij hem dan al zijn geschenken geven?

Als je dat wil weten, kom dan naar de kinderkerstviering in de Boskapel op kerstavond, 24 december.

De viering begint om 19 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Na afloop drinken we samen warme chocolademelk. Iedereen is van harte welkom!

(Download de flyer)

Martine van Poucke
Liesbeth Vroemen

Ouder »

©2001–2015 De Boskapel — Gemaakt met WordPress