Augustijns Centrum de Boskapel

Welkom bij het Augustijns Centrum de Boskapel. De Stichting Augustijns Centrum de Boskapel behartigt de belangen van de Boskapelgemeenschap, een christelijke geloofsgemeenschap die zich laat inspireren door kerkvader Augustinus. De gemeenschap komt regelmatig samen in de Boskapel aan de Graafseweg 276 in Nijmegen. (meer...)

Een klik op het logo brengt u terug op deze beginpagina. Onder het logo vindt u het navigatiemenu voor de website.


 

vrijdag 6-3-2015: Moskee College Tour

Opgeslagen als: Activiteiten informatief; Nieuws — Beheerder

MCTFlyerIn het kader van de onlangs ondertekende Vredesverklaring van Nijmegen openen op 6 maart drie moskeeën in Nijmegen hun deuren om actief in gesprek te gaan met buurtbewoners, scholieren en studenten tijdens een “Moskee College Tour,” tussen 14:00u en 17:00u. Na het vrijdagmiddaggebed willen moslims graag hun mede-stadsbewoners ontmoeten om te praten over de islam en uitleggen hoe ze in het dagelijks leven invulling geven aan hun geloof. Ook is er ruimte om stil te staan bij de recente verschrikkelijke aanslagen in Parijs en Kopenhagen.

Lees meer op de site van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen.

dinsdag 3-3-2015: De Oversteek. Podiumgesprek over de Vredesverklaring van Nijmegen

Opgeslagen als: Activiteiten informatief; Nieuws — Beheerder

De OversteekDe namen van de gasten zijn intussen bekend: Saïd Bouharrou (moslim), Toine v.d. Hoogen
(christenen), Rob Cassuto (jood) en Johan Dwarkasing (hindoestaan). Zij zullen zich buigen over de Vredesverklaring en gaan in gesprek over het in praktijk brengen van de ervan.

[Podiumgesprek op dinsdag 3 maart.] Donderdag 18 december was een bijzondere avond in Nijmegen. Vertegenwoordigers van de christelijke, joodse, islamitische en alevitische gemeenschappen in Nijmegen kwamen bij elkaar om een gezamenlijke verklaring tegen geweld uit naam van Religie te ondertekenen (zie: www.rlrnijmegen.nl).

In het Podiumgesprek op dinsdag 3 maart willen we hier gezamenlijk op voortbouwen. Hoe kan de Vredesverklaring in praktijk worden gebracht: welke voornemens hebben wij, welke concrete activiteiten zijn mogelijk, en hoe kan hierin samen worden gewerkt.

Opzet van de avond: (more…)

zondag 22-2-2015: Iemand worden, iemand zijn: Door de woestijn

Opgeslagen als: Nieuws; Overwegingen — Beheerder

JezusInDeWoestijnLezing: Marcus 1, 12-15

De evangelist Marcus is een beetje de Rembrandt van de bijbel. Op dit moment is er in het Rijksmuseum de wel heel bijzondere tentoonstelling ‚De late Rembrandt’. Voor het eerst en waarschijnlijk ook voor het laatst in de geschiedenis zijn nagenoeg alle werken van Rembrandt bij elkaar gebracht. Als de schilderijen en tekeningen straks weer over de hele wereld uitzwermen en naar hun eigenaren terugkeren, zullen ze waarschijnlijk nooit meer bij elkaar komen.

Ik ben geen kenner, maar toen ik ons evangelie voor vandaag las moest ik denken aan wat de directeur van het Rijksmuseum vertelde. Hij zei, dat Rembrandt maar een penseelstreek nodig heeft om een diepe gelaagdheid van gevoelens uit te drukken. Of, zoals hier op de tekening ‚De verzoeking van Christus’ heeft hij maar aan een paar halen met de potlood genoeg om te laten zien wat er allemaal in Jezus om gaat. Een paar grove streken met de potlood en je ziet alle keuzes, verleidingen, alle twijfels en alle vastberadenheid langskomen. Een paar strepen op papier, maar in dat ene moment wat op papier is vastgelegd is zie je bij wijze van spreken nu al de hele toekomst van Jezus. Het is maar één ogenblik, maar hier zie je Jezus worden wie hij is. (more…)

Op de Hoogte februari 2015

Opgeslagen als: Nieuws; Op de Hoogte — Beheerder (22 februari 2015 om 12.23)

ODH2015_02Iemand worden, iemand zijn. Dat is het thema van het januarinummer van Op de Hoogte 2015 en het thema van de veertigdagentijd dit jaar. De pdf-versie: Op de Hoogte februari 2015.

U hebt Adobe Reader nodig om dit bestand te kunnen lezen.

Uit de inhoud: (more…)

Putten in Bezield Verband

Opgeslagen als: Nieuws — Beheerder (15 februari 2015 om 13.00)

EmmerLezing: Johannes 4, 1-24

„Maar heer,” zei de vrouw, „u heeft geen emmer en de put is diep — waar wilt u dan levend water vandaan halen?” Jezus en de Samaritaanse vrouw zitten bij de bron van Jakob. De aartsvader Jakob is de zoon van Isaac en de kleinzoon van Abraham, en hij is zelf de vader van de twaalf zonen waaruit de twaalf stammen van Israël zullen voortkomen. Hij is de aartsvader van Israël dus, en zo ook de aartsvader van de joods-christelijke traditie waarin wij staan.

De oom van Jakob is trouwens Ismael, en dat is weer de stamvader van de islamitische traditie. En Jakob is ook degene die aan zijn oudere tweelingbroer Esau op een slinkse manier het eerstgeboorterecht ontfutseld heeft. — Het stamvader zijn van Jakob, het aartsvader zijn begint dus niet bepaald vlekkeloos. Nog voor dat er echt water uit de bron geput wordt is de emmer van Jakob al flink gebutst. De aartsvaders zijn net mensen.

„De put is diep,” zegt de vrouw en ze heeft gelijk, want de bron van Jakob, dat is de bron die via Jakob, Isaac en Abraham teruggaat naar God zelf. Het is de bron waar alle Abrahamitische religies uit drinken, namelijk Joden, Christenen en Moslims. — We drinken samen uit dezelfde bron. Alleen onze emmers zien er wat anders uit.

Vandaag is het Carnaval, het hoogfeest van jezelf op de hak nemen. En volgens mij kan je de kwaliteit van een godsdienst daaraan aflezen in hoeverre de gelovigen in staat zijn om om zichzelf te lachen. Het begon dus al met die gebutste emmer van Jakob, maar hoe zien onze emmers eruit? (more…)

Zondag 15 februari: Viering in Bezield Verband, om 10.30 uur

Opgeslagen als: Nieuws — Beheerder (10 februari 2015 om 19.23)

Aanstaande zondag is er geen viering om 11.15 in de Boskapel, maar om 10.30 uur is er een gezamenlijke viering in Bezield Verband, in de

DoRe-kerk
Professor Regoutstraat 23
6524 RZ Nijmegen

Het thema is: Als een lopend vuurtje (Marcus 1,40-45)

In het Bezield Verband werkt de Boskapel samen met de DoRe-gemeente en de Effataparochie.

Dus 15 februari: andere plaats, andere tijd!

Ouder »

©2001–2015 De Boskapel — Gemaakt met WordPress