Augustijns Centrum de Boskapel

tekening BoskapelWelkom bij het Augustijns Centrum de Boskapel. De Stichting Augustijns Centrum de Boskapel behartigt de belangen van de Boskapelgemeenschap, een christelijke geloofsgemeenschap die zich laat inspireren door kerkvader Augustinus. De gemeenschap komt regelmatig samen in de Boskapel aan de Graafseweg 276 in Nijmegen. (meer...)

Een klik op het logo brengt u terug op deze beginpagina. Onder het logo vindt u het navigatiemenu voor de website.


 

zondag 6-4-2014: De beker drinken – en kom naar buiten

Rubrieken: Nieuws,Overwegingen — Beheerder

Lezingen: Ez 37, 1-14 en Joh 11, 1-45

Welkom in de Boskapel. ‚De beker drinken’ — en in ons evangelie vandaag zegt Jezus tegen Lazarus: „Kom naar buiten!” Fijn dat u vanochtend ook ‚naar buiten’ bent gekomen. Even uit je dagelijkse sleur, even niet alleen de realiteit de boventoon laten voeren, maar vooral je verlangen. Even komen we naar buiten om uit te zien naar het nieuwe leven.

Maar we staan ook stil bij de beker die we moeten drinken. En gelukkig hoeven we die niet alleen te drinken. Jezus heeft hem met ons gedeeld, hij is zelfs tegen al zijn angst in ervoor gegaan om hem voor ons te mogen drinken. En wij ervaren telkens weer hoe goed het doet om de beker met elkaar te delen. Dan is het zoals Ezechiël zegt, alsof je weer op adem komt, dan komt er weer leven in oude botten. „Kom naar buiten” — fijn dat we ‚naar buiten’ zijn gekomen. (meer…)

Cappella ad Fluvium zingt Bachs Johannes Passion, geënsceneerd

Rubrieken: Activiteiten informatief,Nieuws — Beheerder (5 april 2014 om 20.00)

JohannespassieInScene.jpgOp 5 april 2014 om 20.00 uur. Capella ad Fluvium brengt onder begeleiding van dirigent Dirkjan Horringa de Johannes Passion van J.S. Bach in scenische vorm ten gehore. De Johannespassie is een muzikaal hoogtepunt in een traditie van passiespelen, een verhaal met als onderwerp het lijden en sterven van Jezus volgens het evangelie van Johannes. (meer…)

Jaarverslag 2013

Rubrieken: Nieuws — Beheerder (3 april 2014 om 11.36)

Het Jaarverslag 2013 is goedgekeurd en staat nu bij de stukken.

maandag 31-3-2014: Vrije wil en passie (lezing)

Rubrieken: Activiteiten,Nieuws — Beheerder

Maandag 31 maart om 20.00 uur in de Boskapel; een inleiding over vrije wil en passie door prof. dr. Palmyre Oomen, gasthoogleraar Wijsbegeerte aan de Technische Universiteit Eindhoven. (meer…)

zondag 30-3-2014: Verder kijken dan je kunt zien

Rubrieken: Nieuws,Overwegingen — Beheerder

Lezingen: 1 Sam 16, 1-13 en Joh 9, 1-41

„Dat moet je maar aan de voorzienigheid overlaten.” Zo zeggen we tegen elkaar als we verder kijken dan we eigenlijk kunnen zien. „Laat dat maar aan de voorzienigheid over.” We kunnen het niet zien, we kunnen het ook niet bewijzen, maar iets in ons zegt ons dat het goed komt. En vaak mogen we achteraf vaststellen dat er inderdaad goed voor ons gezorgd werd, dat de dingen op hun pootjes terecht zijn gekomen.

Met voorzienigheid bedoel ik natuurlijk niet dat je lekker achterover kunt leunen. Nee, met voorzienigheid bedoel ik dat je actief verder kijkt dan je eigenlijk kunt zien. Dat daar waar je ogen niets meer kunnen herkennen, dat je erop vertrouwt dat daar toch toekomst is en een weg is om te gaan. Als je dingen kunt overlaten aan de voorzienigheid dan durf je verder te kijken dan jezelf kunt zien; dan kijk je verder dan je neus lang is. (meer…)

dinsdag 25-3-2014: Thema-avond: Samen creëren

Rubrieken: Activiteiten,Nieuws — Beheerder

Dinsdag 25 maart 2014 om 20.00 uur in de Boskapel. Met John Bosman, initiatiefnemer van een buurmoestuin in Hees, en Katja Linders van de Waarmakerij. Zij willen ons bondgenoot maken van hun initiatieven

We leven anno 2014 in een participatiemaatschappij, zoals de overheid dat heeft benoemd. Daarmee wordt bedoeld dat we zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen, omdat de overheid zich in een aantal zaken terugtrekt en niet meer alles voor ons regelt. Zelfsturing, zelf initiatief nemen en ons verbinden met anderen worden daardoor des te belangrijker. Het is de bedoeling dat we meer selfsupporting worden, zowel in het vinden van werk, contacten en bezigheden, maar ook qua zingeving. Veel jongeren gaat dat redelijk gemakkelijk af, zij zijn onder andere door internet gewend om met iedereen contact te hebben, voor de ouderen onder ons is het vaak minder vanzelfsprekend. (meer…)

Passie-uitvoering met Bach en Pergolesi

Rubrieken: Activiteiten informatief,Nieuws — Beheerder (22 maart 2014 om 15.30)

Stabat materZonder de beker van Goede Vrijdag géén Pasen. Van dat besef zijn we in het westen vanaf de late Middeleeuwen diep doordrongen. Het medeleven met het lijden van Christus krijgt in Latijnse landen veelal dramatisch gestalte in de processies van de Goede Week. Hier in Nederland beleeft men de Passietijd vooral via de muziek. Het bijwonen van de Matthäus- of de Johannespassion in de veertigdagentijd is voor velen — en zeker niet alleen voor gelovigen — een vast en dierbaar ritueel geworden. (meer…)

Ouder »

©2001–2014 De Boskapel — Gemaakt met WordPress